8 de maig 2012

Canvi en la regulació de l'escalada a Montserrat


Una altra bona notícia que arriba des de la Comissió Tècnica per a la regulació de l’escalada, vies ferrades i  canals equipades del Patronat de la Muntanya de Montserrat:


Des de El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat continuem realitzant els treballs de camp d’observació de les àrees regulades per nidificació, fruit d’aquestes tasques sobre el terreny podem informar-vos que s’aixeca la regulació temporal que afectava fins el 31 de maig a:

Sector C8 – Monestir de Sant Benet/ Colònia Puig

Així doncs es pot tornar a escalar sense restriccions en tot aquest sector

Tornem a agrair a tot el col·lectiu el respecte per les regulacions que encara estan vigents.


Cap comentari: