10 de des. 2013

Moratòria de 2 anys per obertura i equipament de vies d'escalada a Montserrat

Acabo de rebre les  modificacions que ha aprovat el Patronat de la Muntanya de Montserrat en referència a la regulació de l'escalada.

En algun cas es tracta de petits canvis, però sobretot destaca la moratòria durant dos anys d'obertura i equipament de vies d'escalada, entre el proper 1 de gener i el final del 2015.

A sota us deixo el text complet de l'acord:


MODIFICACIONS EN L'ACORD PER A LA REGULACIÓ DE L'ESCALADA, LES VIES FERRADES I LES CANALS EQUIPADES AL PARC NATURAL DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
 
El Patronat de la Muntanya de Montserrat comunica els darrers acords presos per la Comissió tècnica per a la regulació de l'escalada, les vies ferrades i les canals equipades i ratificats per la Comissió executiva. Tots ells seran efectius a partir del dimecres 1 de gener de 2014.


1   S'estableix una moratòria de 2 anys (efectiva de 1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015) en l’equipament de noves vies d'escalada, vies ferrades i canals equipades durant la qual no es podrà realitzar cap obertura.

2   Per a la restauració de les vies d'escalada caldrà l'autorització del Patronat de la Muntanya de Montserrat. La sol·licitud de l'autorització caldrà efectuar-la en el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny. L'execució de la restauració caldrà efectuar-la en el període comprès entre l'1 de juliol i el 31 de desembre.
     Excepcionalment es podrà autoritzar i executar la restauració de les vies   d'escalada fora de la temporalitat establerta quan així es requereixi per motius de seguretat.

3   S'elimina la zona C-8 Monestir de Sant Benet, que a partir de l'1 de gener de 2014 deixa de ser objecte de regulació temporal.

4   L'àrea de nidificació d'aus rapinyaires de la paret de l’Aeri, cara est del serrat del Moro i paret de Diables passa a ser objecte de regulació temporal. Aquesta zona estarà regulada com la resta de zones C, del 15 de febrer al 31 de maig. Un cop localitzat el niu s’acotarà únicament la zona afectada i la resta quedarà exempta de regulació.

5   No és permès que el material fix que es deixa instal·lat a les vies d'escalada, vies ferrades i canals equipades sigui de colors o pintat de color (exceptuant el color gris, considerat com a mimètic amb la roca).


6   No és permesa la utilització de pintura ni d'altres materials per a marcar la situació, el nom o la dificultat de les vies d'escalada o altres equipaments.


1 comentari:

rejondo ha dit...

Moltes gracies per piular aquesta noticia, ens afecta a tots els Montserratins.

Xavi
Salutacions i Muntanya!